Om ØstCars fall

Om ØstCars fall

Publisert av Ragnar Fredrik Johansen den 28.07.23. Oppdatert 11.01.24.

ØstCar ble dessverre ett av mange offer for en uheldig migrering hos domene-leverandør.

Når dette skjedde hadde nett-ansvarlige mottatt svært mangelfull informasjon fra ProIsp (domene-vert). Derfor opplyste jeg her på siden at årsaken kunne være hacking eller server-krasj etc...

Det er nå helt klart at skaden skjedde etter en uheldig migrering til ny plattform (nye servere med nye kontrollpaneler osv) hos domene-vert. Det gikk så ille at selv backup og databaser ble borte i denne operasjonen. Mange nettsider er rammet -ikke bare ØstCar. Etter første antagelser her på forsiden har det oppstått enkelte 'teorier' der ute, om hva som kan ha skjedd. Derfor føles det riktig å nå informere om fakta! 

ProIsp skriver på sin nettside:

Status på flytting til ny plattform

Nå som over 80% av kundene våre er flyttet til ny plattform med nytt Kontrollpanel, ønsker vi å oppdatere dere på fremdriften, og skissere grep som vi iverksetter nå og i umiddelbar fremtid.
Først og fremst er vi smertelig klar over at ting ikke har gått så greit som vi ønsker, og vi beklager ydmykt og oppriktig de ulempene dette har medført, og medfører. I påvente av at etterslepet på Support blir eliminert har vi stanset alle flyttinger inntil videre. Vi gjør alt som står i vår makt.......
Les hele innlegget deres HER

 

Man kan også lese anmeldelser hos Trustpilot fra fortvilede webmasters. (Søk på ProIsp hos Trustpilot)

Tidligere innhold er tatt vare på så ingenting verdifullt (dokumenter, artikler etc.) er gått tapt. Nå som denne flyttingen er gjennomført ser det absolutt ut til at ting stabiliserer seg igjen.
Men skal siden gjenoppstå i sin tidligere form må den bygges opp på nytt og ting må legges inn på nytt. Det er i skrivende stund bestemt at det ikke vil skje.

Ragnar Fredrik Johansen